De ce am nevoie de traduceri autorizate?
Pentru ca angajatorii, institutiile si organizatiile romanesti sau britanice sa poata intelege si folosi documentele emise in alta limba si sa poata avea incredere in continutul traducerii, deoarece aceasta este facuta de o persoana specializata si AUTORIZATA oficial, care poate sa redea in totalitate, cu acuratete si corectitudine intelesul textului.
Solicitarea serviciului de traduceri autorizate
Persoanele care au nevoie de traduceri autorizate pentru documente de orice tip ne pot contacta telefonic sau prin email pentru a discuta metoda de predare primire si a stabili pretul traducerii.
Pentru anumite tipuri de traduceri (Ex: Diplome, Certificate, Adeverinte, Cazier) preturile sunt fixe, iar la celelalte documente pretul se stabileste in functie de marimea scrisului pe pagina, lungimea textului pe pagina si dificultatea traducerii.
Mentionam ca o coala de hartie are doua pagini, iar pretul este facut pe pagina nu pe coala, iar reducerile pentru persoanele care aduc mai multe traduceri deodata se fac la pretul final.
Printre documentele care necesita traducere autorizata se afla si urmatoarele:
Certificate de (Nastere, Casatorie, Deces)
Diplome de (Bacalaureat, Facultate, Masterat)
Foi matricole (Bacalaureat, Facultate, Profesionala)
Certificate de (Absolvire, Profesionale, Calificare)
Fise medicale (Analize, Vaccinare, Ecografie)
Adeverinte (Scoala, Servici, Aisgurare Auto)
Hotarari judecatoresti (Divort, Sentinte, Apeluri)
Instructiuni de utilizare, Descrierea produsului si Etichete
Blue Card, Yellow Card sau alte documente de Rezidenta
Website-uri, Blogg-uri, Reclame
Statemente bancare
Payslip-uri, Invoice-uri
Cazier judiciar

Ce inseamna traducerea autorizata?
Traducerea autorizata (din limba romana in engleza si viceversa) inseamna o traducere executata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania. O traducere va purta textul, stampila si semnatura traducatorului. Traducerea legalizata inseamna o traducere autorizata care este legalizata de notar.
In UK persoanele care au nevoie sa isi legalizeze traducerea autorizata o pot face la Consulatul Roman.
Traducatorii autorizati pot functiona legal in UK doar daca sunt recunoscuti de Ambasada Romaniei la Londra.
Traducatorul – Traduce (Traducerea este autorizata pentru ca traducatorul este autorizat, adica are dreptul prin imputernicirea data de catre Ministerul Justitiei de a traduce documente oficiale.
Notarul – Legalizeaza (Legalizarea inseamna autentificarea unui document ca fiind original si nu implica traducere. Notarul certifica fapul ca semnatura traducatorului este autentica si ca traducatorul detine o autorizatie emisa de Ministerul Justitiei)
Terminologia specifica
Traducere: redarea în scris a unui text dintr-o limba sursa într-o limba tinta.
Text sursa: orice set de simboluri care îndeplineste functia de original si / sau informatie de baza pentru textul tinta.
Text tinta: orice set de simboluri care rezulta din activitatea de traducere si care îndeplineste un scop specific pentru un grup tinta.
Limba sursa: limba în care este redactat textul sursa. Un text sursa poate fi redactat în mai multe limbi sursa.
Limba tinta: limba în care este redat textul. Un text sursa poate fi redat în mai multe limbi tinta.
Astfel, traducerea este activitatea intelectual-creativa de redare în scris a unui text dintr-o limba sursa într-o limba tinta, de obicei unidirectional.
Procesul de traducere este activitatea intelectual-creativa care cuprinde urmatoarele etape si elemente pentru asigurarea unui rezultat superior din punct de vedere al calitatii si al eficientei, potrivit scopului avut în vedere de catre utilizatorul de traducere:
a) analiza initiala a textului (identificarea eventualelor probleme de ambiguitate lingvistica, a anomaliilor, abrevierilor sau oricaror alte aspecte care necesita clarificare împreuna cu beneficiarul traducerii);
b) cercetarea textului sursa din punct de vedere terminologic si al domeniului de specialitate, stabilirea terminologiei textului, avizarea ei de catre beneficiar sau de catre un specialist în domeniu;
c) prima versiune de traducere;
d) corectarea primei versiuni de traducere (se face de catre traducator);
e) revizia lingvistica a traducerii (de catre un traducator, altul decât autorul traducerii respective; se vor urmari redarea integrala si corecta a mesajului textului sursa, corectitudinea din punct de vedere gramatical, folosirea adecvata a limbajului de specialitate si conformitatea cu scopul îndeplinit);
f) revizia de specialitate a traducerii;
g) revizia stilistica;
h) aprobarea si elaborarea versiunii finale;
i) corectarea traducerii finale (o ultima privire înainte de predarea traducerii).
Traducerea autorizata : Traducerea documentelor de uz oficial sau international, care se realizeaza de traducatori special abilitati în acest sens de autoritatile competente. Traducatorul atesta ca traducerea documentului este conforma cu originalul.
Bibliografie (Asociatia Traducatorilor din Romania)
Back to Top